HEADER afbeelding
Wat is de wet Bibob?

Wat is de wet Bibob?

De wet Bibob staat voor de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur en is sinds 2003 van kracht. De wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies of aanbestedingen te verstrekken die gebruikt worden voor illegale praktijken zoals bijvoorbeeld geld witwassen. De wet Bibob moet voorkomen dat de boven- en onderwereld met elkaar vermengd raken.

HOE WERKT DE WET BIBOB?

Als u als ondernemer te maken krijgt met vergunningen, subsidies of aanbestedingen op het gebied van onder meer horeca en vastgoed, dient u bij uw aanvraag tal van vragenlijsten in te vullen. U moet inzicht geven in onder meer uw personeelsbeleid, uw financiële administratie, de herkomst van uw vermogen en de eigendomsverhoudingen binnen uw bedrijf.

Vervolgens kan de gemeente of provincie op grond van de wet Bibob uitgebreid onderzoek doen naar de achtergrond van uw onderneming of u als persoon.

WAT IS BUREAU BIBOB?

Als de gemeente of provincie na het eigen onderzoek twijfelt aan de integriteit en betrouwbaarheid van u of andere betrokkenen, wordt het landelijk bureau Bibob om advies gevraagd.

Bureau Bibob valt onder het Ministerie van Justitie en heeft toegang tot bronnen waar de gemeente slechts zeer beperkt over kan beschikken. Denkt u hierbij aan gegevens van justitie, politie en Belastingdienst.

Na een extra traject van vele weken maar vaker enkele maanden, kan de gemeente op basis van het Bibob-advies een vergunning of subsidie weigeren of intrekken. Tegen het besluit van de gemeente kunt u binnen 6 weken in bezwaar gaan.

EEN ADVOCAAT VOORKOMT PROBLEMEN

U zit als ondernemer niet te wachten op een papieren rompslomp, de wet Bibob en maandenlange vertragingen. U wilt starten met uw onderneming of verder met uw bestaande zaak!

Het loont dan ook om ons direct bij uw aanvraag of aanbesteding in te schakelen. Onze gespecialiseerde Bibob advocaten anticiperen op zaken die twijfel kunnen zaaien bij de gemeente of provincie. Onze Bibob experts kunnen uw bedrijf van tevoren doorlichten en met een duidelijke beantwoording van alle vragen vermijden dat u al meteen wordt afgewezen omdat u te weinig of onjuiste informatie zou hebben verschaft.

Neem daarom vandaag nog contact met ons op! Wij nemen graag alles rondom de wet Bibob van u over zodat u zich weer kunt richten op dat waar u goed in bent: ondernemen!

drie kolommen WAT / SPECIALISTEN / KOSTEN

USPs tempate

Waarom de hulp van Bibobprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij Bibob problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • Wij hebben veel ervaring met Bibob-zaken