HEADER afbeelding
Wat betekent Bibob voor u als horeca ondernemer?

Wat betekent Bibob voor u als horeca ondernemer?

Als ondernemer in de horecasector is de kans groot dat u te maken krijgt met de wet Bibob. De wet Bibob moet voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen te verstrekken die gebruikt worden voor illegale praktijken.

BITOB VOOR VERGUNNING HORECAONDERNEMING

De gemeente waar u de vergunning(en) voor uw horecaonderneming aanvraagt, wil alle betrokkenen bij uw bedrijf grondig screenen om er zeker van te zijn dat er geen enkele relatie bestaat met de onderwereld. En dat mag ze ook, op basis van de wet Bibob.

 

VOORKOM VERTRAGING DOOR BIBOB

Bij de aanvraag van de horeca vergunning(en) dient u bij de gemeente een aantal ingewikkelde vragenlijsten in te vullen die inzicht geven in de financiële en organisatorische kant van uw horecaonderneming.

Uw horeca vergunning aanvraag wordt vervolgens getoetst door de gemeente. Vaak stelt zij hierbij een uitgebreid onderzoek in naar de achtergrond van u en uw onderneming. Als de gemeente vervolgens twijfelt aan uw integriteit, kan ze het landelijk bureau Bibob inschakelen voor een Bibob-advies. Gevolg: een vertraging die kan oplopen tot enkele maanden!

HORECA EN BIBOB: DE RISICO’S VOOR U

Het zelf afhandelen van de papieren rondslomp rond de wet Bibob kost u niet alleen veel tijd, het brengt ook risico’s met zich mee. De wet Bibob vereist kennis van zaken en u zou niet de eerste zijn die failliet gaat nog voordat de zaak (her)opent!

Allereerst kan het niet of onvolledig aanleveren van gegevens bij de aanvraag ertoe leiden dat de gemeente uw vergunningsaanvraag direct afwijst.

AFWIJZING BIBOB VOOR HORECA

Daarnaast kunt u te goeder trouw gegevens verstrekken die kunnen leiden tot een afwijzing. Bijvoorbeeld omdat u iemand op de loonlijst heeft staan die eerder in een zaak heeft gewerkt die verdacht wordt van handel in softdrugs.

Tot slot moet u nog opletten bij het in bezwaar gaan tegen een afwijzing. De termijnen hiervoor zijn onherroepelijk en voordat u het weet, bent u definitief uw vergunning kwijt.

SCHAKEL EEN BIBOB ADVOCAAT IN

Voorkom onnodige vertraging en ergere problemen en schakel direct vanaf het begin één van onze gespecialiseerde Bibob advocaten in. Het verhoogt uw kans op succes. Neem vandaag nog contact op met onze Bibob experts om een afspraak te maken!

drie kolommen WAT / SPECIALISTEN / KOSTEN

USPs tempate

Waarom de hulp van Bibobprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij Bibob problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • Wij hebben veel ervaring met Bibob-zaken