HEADER afbeelding
Wat als u in bezwaar wilt gaan?

Wat als u in bezwaar wilt gaan?

WILT U BEZWAAR MAKEN TEGEN AFWIJZING BIBOB?

Voordat uw aanvraag voor een vergunning of subsidie door de gemeente in behandeling wordt genomen, dient u zeer uitgebreide vragenlijsten in te vullen en allerlei stukken aan te leveren. Vervolgens hoort u van de gemeente welke termijn er staat voor de behandeling van uw aanvraag. Deze termijn verschilt per gemeente.

DIRECTE AFWIJZING BIBOB

Het niet of onvolledig verstrekken van gegevens bij de aanvraag kan er al toe leiden dat de gemeente besluit om de gevraagde vergunning of subsidie niet te verlenen of in te trekken.

 

AFWIJZING NA ONDERZOEK BIBOB

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met de wet Bibob. Deze wet biedt de gemeente de mogelijkheid om uitgebreid onderzoek te verrichten naar uw onderneming of u als persoon. Dit geldt wanneer u een aanvraag indient voor een vergunning of subsidie op het gebied van onder meer de horecavastgoedsector en vechtsportgala’s.

Als de gemeente op basis van haar eigen onderzoek behoefte heeft aan verdere toetsing, kan zij het bureau Bibob inschakelen. Bureau Bibob heeft toegang tot bronnen die voor de gemeente slechts zeer beperkt toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld justitie, politie en de Belastingdienst.

WEIGERING BIBOB

Op grond van het eigen onderzoek of op basis van een negatief Bibob-advies kan de gemeente besluiten om een vergunning of subsidie te weigeren. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van criminele antecedenten of onduidelijke financiële constructies.

IN BEZWAAR GAAN TEGEN BUREAU BIBOB

Tegen een negatief advies van bureau Bibob kunt u geen bezwaar maken. U kunt wel in bezwaar gaan tegen de beslissing van de gemeente. Na verzending van het besluit heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

Als de gemeente uw bezwaarschrift afwijst, kunt u binnen 6 weken na de afwijzing in beroep gaan bij de rechtbank. Omdat de kans op succes klein is, kunt u een dergelijke bezwarenprocedure beter voorkomen. De termijnen zijn onherroepelijk: als u niet tijdig bezwaar instelt, bent u uw vergunning of subsidie definitief kwijt.

SCHAKEL HULP IN BIJ UW BIBOB PROBLEEM!

De wet Bibob is een ingewikkelde en tijdrovende bezigheid voor u als ondernemer. Wij raden u dan ook ten zeerste aan om ons in te schakelen. Vanaf het begin. Op die manier bent u problemen voor. Neem vandaag nog contact op met één van onze Bibob specialisten.

drie kolommen WAT / SPECIALISTEN / KOSTEN

USPs tempate

Waarom de hulp van Bibobprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij Bibob problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • Wij hebben veel ervaring met Bibob-zaken