HEADER afbeelding
Wat betekent Bibob voor vastgoed ondernemers?

Wat betekent Bibob voor vastgoed ondernemers?

Bij vastgoedtransacties met de overheid krijgt u als ondernemer te maken met de wet Bibob. De wet Bibob moet voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door vergunningen, subsidies of aanbestedingen te verstrekken die misbruikt worden voor illegale praktijken.

SCREENING VASTGOED VOOR BIBOB

In het kader van een vergunning of aanbesteding voor een vastgoedproject, kan een gemeente of provincie alle betrokkenen screenen om er zeker van te zijn dat er geen banden bestaan met criminelen. Dat mag ze op basis van de wet Bibob.

VOORKOM VERTRAGING DOOR BIBOB

Bij de vergunningsaanvraag of aanbestedingsprocedure dient u bij de betreffende gemeente of provincie tal van ingewikkelde vragenlijsten in te vullen die inzicht geven in onder meer de financiële constructies van uw vastgoedproject.

Vaak wordt er vervolgens uitgebreid onderzoek gedaan naar uw achtergrond en die van uw bedrijf. Als er bij de gemeente of provincie vervolgens verdenkingen rijzen, wordt landelijk bureau Bibob ingeschakeld voor een Bibob-advies. Gevolg: een vertraging van vaak enkele maanden!

BIBOB RISICO’S VOOR U

Het zelf afhandelen van de papierhandel rondom de wet Bibob kost u niet alleen veel tijd, het brengt ook risico’s met zich mee. De wet Bibob vereist kennis van zaken en u zou niet de eerste vastgoedondernemer zijn die failliet gaat tijdens een lopende procedure.

Het niet of onvolledig aanleveren van gegevens bij de vergunningsaanvraag of aanbestedingsprocedure kan ertoe leiden dat u direct een afwijzing krijgt. Dat kan ook als u wel volledig bent. Bijvoorbeeld als een van uw geldschieters in een ver verleden ooit is verdacht van witwaspraktijken. Ook al wist u dit niet en is er geen veroordeling: u kunt hierdoor een afwijzing krijgen.

Tot slot moet u nog opletten bij het in bezwaar gaan tegen een afwijzing. De termijnen hiervoor zijn onherroepelijk en voordat u het weet, verliest u definitief uw vergunning of opdracht.

SCHAKEL EEN BIBOB ADVOCAAT IN

Voorkom onnodige vertraging en ergere problemen en schakel ons direct vanaf de start van uw vastgoedproject in. Neem vandaag nog contact op met onze Bibob experts om een afspraak te maken!

drie kolommen WAT / SPECIALISTEN / KOSTEN

USPs tempate

Waarom de hulp van Bibobprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij Bibob problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • Wij hebben veel ervaring met Bibob-zaken