HEADER afbeelding
Wat betekent Bibob voor ondernemers?

Wat betekent Bibob voor ondernemers?

WAT BETEKENT BIBOB VOOR ONDERNEMERS?

Als ondernemer in onder meer de horeca- of vastgoedsector en als organisator van vechtsportgala’s is de kans groot dat u met de wet Bibob te maken krijgt. De wet Bibob kan vertraging en problemen veroorzaken die wij, gespecialiseerde advocaten, kunnen voorkomen!

AANVRAAG BIBOB VOOR ONDERNEMERS

Bij de aanvraag van een vergunning of subsidie bij de gemeente moet u uitgebreide vragenlijsten invullen en documenten overleggen die inzicht geven in onder meer de organisatorische en financiële kant van uw onderneming.

BIBOB ONDERZOEK IS TIJDSINTENSIEF

Dit alles is behoorlijk ingewikkeld en kost u veel tijd. Bovendien kan het niet of onvolledig verstrekken van de gegevens al aanleiding zijn om een gevraagde vergunning of subsidie niet te verlenen of in te trekken.

DE WET BIBOB EN U ALS ONDERNEMER

Op basis van de wet Bibob mag de gemeente bij het behandelen van uw aanvraag uitgebreid onderzoek doen naar uw onderneming of u als persoon. Dit doet zij als er vermoedens bestaan dat u of andere betrokkenen de vergunning of subsidie gaan gebruiken voor criminele activiteiten zoals bijvoorbeeld geld witwassen.

In het beste geval krijgt u binnen de door de gemeente vooraf gestelde termijn uitsluitsel over uw vergunning- of subsidieaanvraag. Regelmatig wordt na het eigen onderzoek echter een extra Bibob-advies gevraagd aan het landelijk bureau Bibob. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een onduidelijke financiering of bedrijfsorganisatie.

MAANDEN VERTRAGING DOOR BIBOB

Wanneer de gemeente bureau Bibob inschakelt, wordt de normale termijn van de vergunningsaanvraag verlengd met 8 weken. En deze termijn kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.

Dat betekent dat u zo maar een extra vertraging kunt oplopen van 3 maanden. Minimaal. Het kan namelijk zijn dat bureau Bibob een negatief advies uitbrengt waardoor de gemeente besluit u de vergunning of subsidie niet – of onder extra voorwaarden – te verlenen.

U kunt tegen de beslissing van de gemeente in bezwaar gaan. Maar aangezien de kans op succes klein is, kunt u beter zien te voorkomen dat de gemeente landelijk bureau Bibob bij uw aanvraag betrekt.

VOORKOM BIBOB PROBLEMEN

U begrijpt dat de wet Bibob niet alleen een enorme rompslomp met zich mee brengt maar ook kennis van zaken vereist. Voorkom problemen en schakel ons in, direct bij het begin.

Neem vandaag nog contact met ons op. Dan heeft u uw handen weer vrij om te doen waar u goed in bent: ondernemen!

drie kolommen WAT / SPECIALISTEN / KOSTEN

USPs tempate

Waarom de hulp van Bibobprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij Bibob problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • Wij hebben veel ervaring met Bibob-zaken