Nieuwe Wet Bibob treedt in werking en jubileert

De nieuwe Wet Bibob (Bevordering Intergriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) treedt op 1 juli in werking. Om de toepassing van de wet met eigen ogen te bekijken bezocht Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten vandaag Dordrecht waar Bibob regelmatig toegepast is. De huidige wet wordt per 1 juli uitgebreid zodat o.a. vastgoedtransacties en huisjesmelkerij getoetst kunnen worden. Daarnaast zijn de administratieve lasten voor ondernemers verminderd en zorgt de wet ervoor dat overheden Bibob meer uniform uitvoeren. Tegelijkertijd hebben gemeenten meer ruimte gekregen om Bibob toe te passen naar hun lokale behoefte, doordat zij Bibob kunnen toepassen op iedere gemeentelijke vergunning. De wet Bibob voorkomt dat de overheid ongewenst meewerkt aan criminaliteit en bestaat deze zomer precies tien jaar.

Criminele organisaties maken soms misbruik van vergunningen, subsidies en aanbestedingen om zo illegaal verdiend geld wit te wassen. De Wet Bibob biedt bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en het Rijk, de mogelijkheid om criminele activiteiten aan te pakken. Zo kunnen bestuursorganen vergunningen, subsidies en aanbestedingen weigeren, wanneer blijkt dat achter de aanvraag een criminele activiteit schuil gaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het vermoeden bestaat dat de aanvrager of financiers met de vergunning geld gaan witwassen of er criminele feiten mee gaan plegen. Ook wordt onderzocht of er niet sprake is van een stroman-constructie.

De Wet Bibob was al van toepassing op vergunningen voor evenementen, horeca, bordelen, coffeeshops, bouw en milieugunningen. Daar zijn nu bij gekomen: vergunningen voor kamerverhuurders, vastgoedtransacties van de (rijks)overheid, vergunningen voor strategische goederen (o.a. wapens) en kansspelexploitatievergunningen. In de nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid en vrijheid om maatwerk in de toepassing te bevorderen. Doordat de lokale problematiek kan verschillen mogen zij zelf bepalen op welke gemeentelijke vergunningen zij Bibob willen toepassen.

Bestuursorganen kunnen met behulp van Bibob de achtergrond van een bedrijf of persoon laten onderzoeken. Als er ernstig gevaar dreigt dat de vergunning of de subsidie wordt misbruikt, kan een bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning of subsidie intrekken. Als een overheidsopdracht misbruikt dreigt te worden, kan het bestuursorgaan de betrokken gegadigde uitsluiten. De uitbreiding van de wet is enerzijds gericht op de reikwijdte (toepassing in meer sectoren) van de wet en anderzijds op de toepassing (minder administratieve lasten).De uitvoering wordt verbeterd door het verminderen van de administratieve lasten voor zowel gemeente als aanvrager en meer uniformiteit in het proces. Daarnaast zullen RIEC’s (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) een actievere rol bij de toepassing van Bibob krijgen.

Bij zijn werkbezoek aan Dordrecht benadrukte Minister Opstelten nogmaals dat “De integriteit van bestuur het beste te waarborgen is als alle bestuurders de wet Bibob actief en op de juiste wijze toepassen. “ De Wet Bibob bestaat op deze zomer inmiddels 10 jaar. Sinds 2003 zijn er landelijk meer dan 1800 Bibob-adviezen uitgebracht. Bijna 1100 keer is er gevaar geconstateerd, waarna een beschikking werd geweigerd. In verband met het 10-jarig bestaan van de Wet Bibob organiseert het Landelijk Bureau Bibob dit jaar de conferentie ’10 jaar Bibob’ en een aantal andere activiteiten om terug te kijken op de behaalde resultaten en vooruit te kijken naar een nieuwe 10 jaar Bibob.

Bron: Rijksoverheid.nl

drie kolommen WAT / SPECIALISTEN / KOSTEN

USPs tempate

Waarom de hulp van Bibobprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij Bibob problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • Wij hebben veel ervaring met Bibob-zaken