HEADER afbeelding
Brexit

Brexit

Ondanks de deal die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in december 2020 sloten net voordat de transitieperiode ten einde liep, zullen bedrijven aan beide kanten van het Kanaal tegen problemen blijven aanlopen als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Zo zullen bedrijven mogelijk een groepsmaatschappij nodig hebben die geregistreerd is in de Europese Unie of zullen zij vergunningen dienen aan te vragen. In sommige gevallen is een Nederlandse groepsstructuur, vergunning of verplaatsing van de activiteiten naar Nederland vereist of zal dat de bedrijfseconomisch meest efficiënte oplossing zijn.

Ons team van ondernemingsrechtelijke specialisten kan u helpen bij het vinden van de beste Europese groepsstructuur en bij het verkrijgen van de juiste vergunningen in dit nieuwe en onzekere juridische landschap. Wij kunnen u tevens adviseren over de in- en verkoop en logistieke kant van uw onderneming en de aanvullende producteisen die van toepassing worden. Brexit vereist niet alleen dat in contractonderhandelingen tussen partijen van beide zijden van het Kanaal specifieke aandacht wordt geschonken aan de clausule ter beslechting van geschillen maar ook dat reeds bestaande contracten opnieuw worden beoordeeld om zeker te stellen dat de afspraken efficiënt kunnen worden afgedwongen in de nieuwe situatie.

Onze procesrechtspecialisten kunnen assisteren bij internationale geschillen en buitenlandse tenuitvoerlegging van vonnissen, waaronder procederen in de Engelse taal bij de Netherlands Commercial Court, tenuitvoerlegging van vonnissen van de Engelse rechter of arbiter in Nederland en de EU (en tenuitvoerlegging van vonnissen van de Nederlandse rechter of arbiter in het Verenigd Koninkrijk) al dan niet met het leggen van beslagen en andere acties.

International Comparative Legal Guides – Enforcement of Foreign Judgments

drie kolommen WAT / SPECIALISTEN / KOSTEN

USPs tempate

Waarom de hulp van Bibobprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij Bibob problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • Wij hebben veel ervaring met Bibob-zaken